ด่วน ผู้ประกันตน โดนเท

208

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน เพจ เรื่องเล่าเช้านี้ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ด่วน ผู้ประกันตน โดนเท ประกันสังคม เลื่อนคิวฉีดวัคซีน

~

แจ้งฉีดใหม่อีกครั้ง 28 มิ.ย.64 มีรายงานว่าสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ชั่วคราวทั้ง 45 จุด

~

แล้วจะเปิดให้บริการอีกครั้ง 28 มิ.ย.64 โดยระบุว่า เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

~

ทั้งในเรื่องความต่อเนื่อง สถานที่ การให้บริการ สำนักงานประกันสังคม จึงขอปิดปรับปรุงระบบการให้บริการศูนย์เป็นการชั่วคราว

~

~

โดยมีกำหนดการเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้จะแจ้งให้สถานประกอบกิจการ และผู้ประกันตน

~

ทราบคิวนัดหมายอีกครั้ง จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ . ทั้งนี้ในโลกออนไลน์ ได้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์หลายคน โพสต์วิจารณ์และแสดงข้อความ SMS

~

ที่ได้รับการแจ้งเลื่อนการฉีด รวมทั้งข้อความจากบริษัทที่แจ้งให้พนักงานทราบ ขณะที่หลายคนที่ไปฉีดวันนี้

~

ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่หน้างานให้กลับบ้าน เพราะวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมีไม่เพียงพอ

~

ขอบคุณ เรื่องเล่าเช้านี้