รีบเช็กเลย กลุ่มเดียวเท่านั้นเงินเข้า 29 ม.ค. ประกันรายได้

174

การยางแห่งประเทศไทย แจ้งความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างแล้ว โดยงวดที่ 1 – 2 ต.ค.และพ.ย.63 จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างเฉพาะน้ำยางสดและยางก้อนถ้วย เป็นเงินรวม 1.32 พันล้านบาท ส่วนแผ่นยางดิบไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง. งวดที่ 3 คาดว่า ธ.ก.ส. จะเริ่มจ่ายประมาณวันที่ 29 ม.ค.นี้

ส่วนเกษตรกรที่ผ่านการเข้ารวมโครงการประกันรายได้ ระยะที่ 1 และมีคุณสมบัติครบถ้วน (ขึ้นทะเบียนก่อน 12 ส.ค. 62) ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา. ตรวจสอบการโอนเงินประกันรายได้ ตลอด 24 ชม. https://chongkho.inbaac.com/

ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่2 rubber . co. th /gir/index/