fbpx

ทะเบียนรถ ประยุทธ์ นั่งลุยภาคเหนือ

347

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางไปท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อเป็นประธานติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน และได้เป็นประธานการประชุมหาทางช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อหาแนวทางการแก้ไข

ในการนี้ พล.อ. ประยุทธ์ ได้เดินทางด้วยรถยนต์โตโยต้า vellfire สีดำ ป้ายทะเบียน 2 กร 6767 กรุงเทพฯนั่นเอง

ภาพรถดังกล่าว

โตโยต้า vellfire สีดำ ป้ายทะเบียน 2 กร 6767

เรียบเรียง