fbpx

เราไม่ทิ้งกัน เปิดปุ่มสีเขียว ผู้ยังไม่ได้ 15000 รีบแจ้งเลขบัญชี

444

จะหมดเขตการโอนสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับ สำหรับโครงการเราไม่ทิ้งกัน ล่าสุดนายลวรณ แสงสนิท โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าจากจำนวนผู้ผ่านสิทธิ์ มาตรการเราไม่ทิ้งกัน 15.3 ล้านคน พบว่า ผู้มีสิทธิ์ 56,000 คนเป็นกลุ่มที่กระทรวงการคลังไม่สามารถโอนเงินให้ได้ เนื่องจากเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับบัญชีรับเงิน เช่น ไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ หรือบัญชีปิดไปแล้ว ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังพย าย ามโอนเงินซ้ำต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงปัจจุบัน และจะดำเนินการโอนเงินซ้ำต่อเนื่องจนถึงวันที่ 30 กันย ายน นี้

เข้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน

กดปุ่มสีเขียว กรอกเลขบัตรประชาชน กดปุ่มตรวจสอบ

จากนั้นจะยุติการโอนจึงขอให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับเงิน รับตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com ปุ่มสีเขียวเข้ม ผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ หรือหากได้รับข้อความ SMS แจ้งว่าเป็นผู้มีสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สำเร็จ ขอให้รีบไปติดต่อธนาคาร ก่อนวันที่ 28 กันย ายนนี้ เพื่อให้สามารถรับเงินโอนจากกระทรวงการคลังได้ทันตามกำหนด

ขณะที่ นายศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก ชี้สถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศขณะนี้ ไม่สามารถที่จะกระตุ้นได้ เพราะการแพร่กระจายของ CO VID ยังวิกฤตอยู่ การค้าไม่ขยายตัว แต่ก็ไม่ได้ชะลอตัวลง เพียงแต่มาตรการขณะนี้ทำได้เพียงการหล่อเลี้ยงไม่ให้สถานการณ์แย่ลงไปกว่าเดิมเท่านั้น

ซึ่งทุกอย่างต้องใช้เวลา เชื่อว่าต้นปีหน้า จะได้เห็นผลจากมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการ ส่วนการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการให้เงินผ่านประชาชนไปใช้ ต้องให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย จึงขอให้ตระหนักถึงด้วย