fbpx
Knowledges and Entertainments

ลูกจ้างเฮ ลดการส่งเงินสมทบประกันสังคม6เดือน

1,120

เมื่อวาน 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา นายจักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า มาตรการช่วยเหลือแรงงานและผู้ประกอบการไทยรับมือ CD-19 ว่า ที่ประชุมสำนักงานประสังคม มีมติเห็นชอบลดการส่งเงินสมทบประกันสังคม จากลูกจ้าง และนายจ้าง ผู้ประกอบการ จากเดิมฝ่ายละร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 4 เพื่อช่วยเหลือลูกจ้างและนายจ้าง โดยจะเริ่มสิ้นเดือนมีนาคม สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 รวม 6 เดือน

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบยังไม่มีนัยยะในการเลิกจ้างงาน หรือบริษัทปิดตัว แต่ทางกระทรวงแรงงาน ก็ได้จัดตั้งศูนย์รองรับแรงงาน โดยได้เตรียมความพร้อมในการดูแลลูกจ้างที่บริษัทเตรียมปิดตัว

เช่น ให้ลูกจ้างไม่ต้องมาทำงาน และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเพียงร้อยละ 75 หรือหากบริษัทใดต้องการปิดกิจการจริงๆ จะมีการจัดสรรแรงงานให้เช่นกัน

ส่วนแรงงานไทยที่กลับจากประเทศเสี่ยงโควิด-19 หลังพ้นการกักตัว 14 วัน กระทรวงแรงงาน จะตรวจสอบสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกกองทุน เพื่อช่วยเหลือเงินในกรณีเป็นสมาชิกจำนวน 15000 บาท สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำงาน กรมการจัดหางานได้เตรียมตำแหน่งงานว่างไว้รองรับจำนวน 66000 อัตรา

มาตรการช่วยเหลือแรงงานและผู้ประกอบการไทยรับมือCD-19 จากกระทรวงแรงงาน สำนักงานประสังคม ให้ลดการส่งเงินสมทบประกันสังคม ถึง 6 เดือนเลยทีเดียว

ภาพจาก อินเตอร์เน็ต

ขอบคุณที่มาจาก กระทรวงแรงงาน