fbpx
Knowledges and Entertainments

สมรักษ์ เฮลั่น ประกาศ คำสั่งศาล ยกเลิกล้มละลาย

326

10 มีค 63เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนพูดถึงเป็นวงกว้างหลังจากที่ เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลายของจําเลยที่ 2 คดีหมายเลขแดงที่ ล 3053 2561 กองบังคับคดีล้มละลาย 3 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 21 กย 2561 ว่าศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของนายสมรักษ์ คําสิงห์ จําเลยที่ 2 ไว้เด็ดขาด เมื่อวันที่ 9 สค 2561 นั้น

บัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งยกเลิกการล้มละลายของ นายสมรักษ์ คําสิงห์ จําเลยที่ 2 มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่ 200 21 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 135 2 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย 2483 ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2563 ศุภสันต์ วรรณภิระ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ทั้งนี้เมื่อย้อนไปวันที่ 21 กย 2561 ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศเรื่อง ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นางเสาวนีย์ คำสิงห์ และนายสมรักษ์ คำสิงห์ เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดยบริษัทบริหารสินทรัพย์ มหานคร จำกัด

ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลาง ขอให้จำเลยทั้งสองล้มละลาย มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของจำเลย เนื่องจากมีหนี้สินจากการเปิดปั๊มน้ำมันกว่า 4 ล้านบาท

สมรักษ์ชี้แจงว่า กรณีนี้เป็นคดีเก่าที่ค้างคามาหลายทศวรรษปีแล้ว ตั้งแต่สมัยยังคงชกมวยสมัครเล่น มีสาเหตุอันเนื่องมาจากความไม่รู้ไม่เชี่ยวชาญในเรื่องเอกสารต่างๆ ประกอบกับธุรกิจขาดทุน จนสุดท้ายก็เลยกลายเป็นคดียืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบัน ขณะที่ ธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชี้ว่า หากศาลสั่งให้ล้มละลาย สามารถเป็นเหตุให้สมรักษ์ต้องออกจากราชการด้วย