fbpx
Knowledges and Entertainments

หากไม่ได้ดี “มาจากสันดาน” ไม่นาน”ธาตุแท้ก็โผล่”

929

ต้องอ ดกลั้ นอาร มณ์ตนเองไม่ให้เหวี่ยงใส่คนเหล่านี้ และไม่เล่นเกมด้วยวิธีการเดียวกับเขา จะได้ไม่มีจุดอ่อนให้ถูกโจ มตี

คนพวกนี้มักมีเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว และมีศิลปะในการโน้มน้าวใจคน ถ้าเราหลุดเมื่อไร มีหวังโด นเล่ นงา นแ น่

แต่ไม่นาน คนพวกนี้ก็ต้องเผยธาตุแท้ตัวเองออกมาจนได้ เพราะถ้าเขาไ ม่ ดีจ ริง เขาก็ไม่สามารถเ สแส ร้งเป็นคนดีได้ตลอดชาติ

เมื่อความจริงปรากฏ เขาก็จะถูกสั งคมล งโท ษเอง ขอเพียงเรารักษาความดีของตนเอง และอ ดท นให้มากพอ

คน, สาว, ยืน, เพียงอย่างเดียว
ในที่สุดคนดีจริงก็ต้องชนะ

ความอ ดท น คือ อ าวุ ธที่ดีที่สุด ในการเอาชนะค นเสแ สร้ ง ไม่มีใครแสดงเป็นคนอื่นได้นานหรอก สักวันเขาก็ต้องแ พ้ภั ยตั วเอ ง

เอาชนะใจตัวเองให้ได้ บอกตัวเองว่าอย่าแพ้ทางเขา อย่าอ่อนแอให้เขาเห็น อย่าแสดงอ ารม ณ์โ กร ธให้เขาได้สะใจ

อย่าเถียงอย่างที่ใจเราคิด แต่ให้เงียบเข้าไว้ ยิ้มอย่างเดียวก็พอ ไม่ว่าเขาจะมาไม้ไหน เราอย่าไปหลงกล จะมาดีมาร้า ยก็ช่างเขา

อยากด่ าอยากดู ถู ก ก็ช่าง อย่าไปรับเอา ถ้าเราไม่เจ็บไม่ป วดตามปากเขา ไม่นานคนพูดก็จะรู้สึกเจ็ บปว ดเอ ง

ไม่มีใครทำอะไรเราได้ แค่เพียงคำพูดหรอก อยากพูดอะไรก็ให้เขาพูดไป ถ้าไม่เ หนื่อ ย เพราะพูดจนหายใจไม่ทัน ก็ช่างเขา

คำพูดจากคนที่โ กร ธจัด มันมีแต่แรงก ดดั นทางอ าร มณ์ ไม่ว่าจะเป็นคำพูด ท่าทาง การแสดงออก ล้วนแต่ใช้แรงมากกว่าปกติ

นอกจากเขาจะเ หนื่อ ย ทั้งทางกาย ทางใจ ทางวาจาแล้ว สุขภาพจิตของเขาก็จะเสี ยไปด้วย เพราะเขากลัวคนอื่นจะไม่เชื่อ กลัวคนอื่นจะไม่เห็นด้วย

ยิ่งออกแรงพูดมากขึ้น ธาตุแท้ก็จะหลุดออกมา ว่าลึกๆ ของจิตใจ คิดก็ร้า ย พูดก็ร้า ย ใจก็ร้าย ความคิดของความทุ กข์ในจิตใจของเขา จะเผ าใจเขาให้ร้อ นเป็นไ ฟ

ใครอยู่ใกล้ก็จะรู้สึกร้อนตาม ไม่มีใครอยากอยู่กับความร้อน ทุกคนชอบความเย็นสบายทั้งนั้น

อาคาร, คน, ผู้หญิง, สาว, ยืน
ตัวเขาเองก็เถอะ ต่อให้ตัวอยู่ในห้องแอร์ที่เย็นจัด แต่ถ้าภายในจิตใจร้อ นเป็นไฟ สุดท้ายแล้ว อย่าหวังว่าจะชนะใครได้เลย เพราะแม้แต่ใจของตัวเขาเอง ยังควบคุมไม่อยู่

ส่วนเราก็มีความอ ดท น เป็นอาวุธต่อสู้คนเ สแส ร้ง ในที่สุดความจริงก็ต้องปรากฏ คนชั่ วไม่มีทางแสดงเป็นคนดีได้นาน สักวันย่อมแพ้ภัยตัวเอง

หากไม่ได้ดี มาจากสั นดา น ไม่นานธ าตุแท้ก็โผล่

ขอบคุณแหล่งที่มา คิดเป็น