fbpx
Knowledges and Entertainments

พบอีก 3 ผู้โดยสารอินเดีย-ญี่ปุ่น-เยอรมัน สงสัยป่วยโควิด 19 ส่งกักตัวแล้ว

422

หลังากที่มีการเผยว่า ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดเสียชีวิตเป็นรายแรก ก็มีมาตรการคุมเข้ม การตรวจคนเข้าเมือง เพราะถือเป็นเรื่องที่เสี่ยงและต้องควบคุมอย่างมาก ซึ่งพบผู้โดยสารที่สนามบิน 3 ราย ที่มีเชื้อโควิด 19 ซึ่งตอนนี้ได้กักตัวแล้ว

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงผลปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันจากเชื้อโควิด-19 ว่า

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รายงานสถานการณ์ภายในท่าอากาศยาน 6 แห่งในความรับผิดชอบ คือท่าอากาศยาน ดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร.) ท่าอากาศยาน หาดใหญ่ (ทหญ.)

เบื้องต้นได้คัดกรองผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้งขาเข้า ขาออก และผู้โดยสารภายในประเทศขาออก จำนวนรวมทั้งสิ้น 105,677 คน โดยตรวจพบผู้โดยสารที่มีอาการเข้าข่ายสงสัยโรคโควิด-19 จำนวน 3 ราย

ประกอบด้วย 1.ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง พบผู้ป่วยชายชาวอินเดีย อายุ 39 ปี ผู้โดยสารขาเข้าและผ่านลา เดินทางมาจากโตเกียว ท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาด้วยสายการบิน AIRASIA X เที่ยวบิน XJ601 วัดอุณหภูมิได้ 37.7 องศาเซลเซียส แต่ไม่มีอาการไอหรือมีน้ำมูก แพทย์ประจาด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศลงความเห็นเข้าข่ายสงสัยโรคโควิด-19 จึงนำส่งต่อสถาบันบาราศนราดูร

2.ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต พบผู้ป่วยชายชาวเยอรมัน เป็นผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ เดินทางจากประเทศสิงคโปร์ เดินทางมาด้วยสายการบิน SILKAIR เที่ยวบิน MI750 มีอาการไอ น้ามูก วัดอุณหภูมิได้ 38.6 องศาเซลเซียส แพทย์ประจำด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศลงความเห็นเข้าข่ายสงสัยโรคโควิด-19 จึงส่งต่อโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

และ 3.ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบผู้ป่วยหญิงชาวญี่ปุ่น อายุ 21 ปี ผู้โดยสารขาออก เมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วัดอุณหภูมิได้ 37.1 องศาเซลเซียส แต่มีอาการไอหรือมีน้ำมูก แพทย์ประจำด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศลงความเห็นเข้าข่ายสงสัยโรคโควิด-19 จึงส่งต่อโรงพยาบาลบางพลี

เรียกว่าตอนนี้ต้องดูแลตัวเองดีๆกันนะคะ เพราะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้ว