fbpx
Knowledges and Entertainments

อย่าเอาความดีของเรา….. ไปซื้อใจเขาให้เสียเวลา

992

เคยเป็นไหม ? ไม่ว่าเราทำดีแค่ไหนสุดท้ายเขาก็ไม่เห็นค่าเพราะ สำหรับคนบางคน ความดีซื้อใจเขาไม่ได้ทำทุกอย่ างเพื่อหวังให้ทุกคนบนโลกมารักเราเหนื่อยเปล่า มันเป็นไปไมได้หรอก

เพราะ.. ใส่ใจมากไปเราจึงทุกข์ เพราะ.. สงสัยมากไปจึงทรมานหากเข้าใจจึงเป็นสุข ปล่อยวางได้จึงเป็นอิสระ ปล่อยไปบ้างช่างมันเรามาสู่โลกนี้เสมือนนักเดินทาง เรื่องราวมากมาย ใช่เราเป็นผู้ตัดสินเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้ พอถึงวันพรุ่งนี้ก็กลายเป็นเรื่องเล็ก

เรื่องที่ใหญ่ที่สุดในเดือนนี้ พอเดือนหน้าก็กลายเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าปากต่อปากกันไปนานๆ สุดท้ายก็เป็นแค่คำนินทาเราทุกคนเป็นได้ก็แค่คนในคำนินทา คนในลมปากใครๆไม่ต้องพย าย ามทำตัวให้เป็นที่รัก ของทุกคนหรอก มันเป็นไปไม่ได้

อยู่กับใครแล้วเหนื่อยใจนักก็ถอยออกมาบางคนย ากที่จะเปลี่ยน คนที่เกลียดเรา ให้หันมาชอบเปลี่ยนเป็น.. เปลี่ยนเวลาไปใช้กับคนที่รักเรา ทำให้คนที่รักเรามีความสุขดีกว่าอย่ าเสียเวลานั่ง “ปั้นหน้า” อยู่กับ คนที่ไม่คิดจะ “ยอมรับ” เราเลย

บางครั้ง การทำความดี ของเรา ก็ไม่สามารถซื้อใจใครได้การทำดี บางครั้งอาจหมายถึง การทำให้ถูกที่ ให้ถูกคนด้วยอย่ าเสียใจถ้าเค้ามองไม่เห็น ในสิ่งที่เราตั้งใจแต่ จงดีใจ และ ภูมิใจเถอะว่า เราได้ทำดีที่สุดแล้ว

บางครั้งคนเราก็ชอบคิดว่าการทำดีกับใคร ก็ให้คนๆนั้นตัดสินว่าเรา ดี หรือ ไม่ แต่ความเป็นจริงแล้ว ที่สุดของความดีของคนเรานั้นมันไม่ได้เท่ากันหรอก ดังนั้น เราจึงคาดหวังไม่ได้

ว่า เรา หรือ เค้า ใครกันแน่ที่ดีกว่ากัน แต่ให้เราคิดแค่ว่าเราทำดีให้ถึงที่สุดของเราแล้วก็พอ การจากกันด้วยความดีสักวันคงจะรู้ผลแห่งความดีนั้น แต่ การจากกันด้วยความเ ล วต่อให้นานเพียงใด ความเลว ก็ไม่อาจเปลี่ยน เป็นความดีไปได้เลย

เลือกใช้เวลาที่มีต่อกันให้ดีที่สุด ส่วนผลนั้นปล่อยให้เวลาเป็นคนบ่งบอกชีวิต เหมือนรสชาติของกาแฟ มากก็ดี น้อยก็ดี ต่างมีรสขม เข้มก็ดี จืดก็ดี ต่างมีรสชาติร้อนก็ดี เย็นก็ดี ต่างคนต่างชอบไม่เหมือนกัน

จะชงกาแฟ ให้ถูกปากทุกคนบนโลกได้อย่ างไรกันทำอย่ างไรเขาก็ไม่ชอบ เราก็ถอยออกมาปรับอย่ างไรก็ไม่ได้ผล ก็กลับมาเป็นตัวเองเถอะอย่ าคาดหวังในการทำความดี เมื่อเราไม่คาดหวัง เราก็ไม่ต้องผิดหวัง

ที่มา : bitcoretech