fbpx
Knowledges and Entertainments

จำนวนเงินเดือน ที่น้องต๊อด หนุ่ม นศ.ช่างฝึกงานได้รับ ผมสบายแล้วครับ

2,211

วันที่ 29 กย. เวลา 14.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้พา นายชาตรี กรวัชรธาดา (น้องต๊อด) อายุ 22 ปี นักศึกษา ปวช.ปี 2 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ มากรอกใบสมัครเพื่อเข้าเป็น จนท.ฝึกงานของบริษัท โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ พร้อมร่วมลงพื้นที่ เยี่ยมชมและทดลองการฝึกปฏิบัติงานจริง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

โดยมีนายอำนาจ เกียรติรุ่งวิไลกุล ผู้จัดการฝ่ายบริการ บริษัท โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ จำกัด มาร่วมเป็นพี่เลี้ยง และให้คำแนะนำในภาพรวม ก่อนน้องจะเริ่มฝึกงานจริง ในช่วงกลางเดือน ต.ค.62 นี้ รวมระยะเวลา 1 ปี ในแผนกช่างยนต์ดังกล่าว

สำหรับสวัสดิการที่บริษัทฯ จะมีให้น้องต๊อด ในระหว่างการฝึกงาน คือ เงินเดือนจำนวนกว่า 10,000 บาท พร้อมสวัสดิการอื่นๆ เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป ส่วนสัญญาเป็นประเภทไม่ผูกมัด ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของน้องต๊อดต่อไป ซึ่งบริษัทได้ให้โอกาสในการฝึกงาน 1 ปี หากสามารถทำได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของบริษัท จะได้รับการพิจารณา ให้เป็นพนักงานประจำต่อไป

ด้าน น้องต๊อด ได้เปิดเผยว่า ตนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับโอกาส และมีหน่วยงานภาครัฐ ที่ช่วยให้การสนับสนุน สำหรับเหตุผลที่เลือกฝึกงานที่นี่ เนื่องจากได้พิจารณาจากความถนัด ทักษะความสามารถที่ได้เรียนมา และมีความชอบในสายงานนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์

อีกทั้งลักษณะงานและสภาพแวดล้อม มีความเหมาะสมกับตน รวมถึงความต่อเนื่อง ที่จะสามารถต่อยอด ให้มีงานทำได้อย่างยั่งยืน และมีรายได้เลี้ยงดูตนเองได้ต่อไปในอนาคต

ยินดีด้วยจ้า