fbpx

เจ้าหน้าที่เร่งซ่อม อ่างเก็บน้ำมรสวบ เกิดรอยรั่วใหญ่

354

เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นอย่างยิ่ง ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Alex Marine Junyatanakorn” ได้มีการรายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำที่ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม อ.บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยระบุว่า

“อ่างเก็บน้ำมรสวบ ความจุ 1.6 ล้าน ลบ.ม. ความจุ กักเก็บ ณ ขณะนี้ 1.5 ล้าน ลบ.ม. (90 %) เป็นอ่างในความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ราชบุรี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม อ.บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกิดปัญหารั่ว 3 จุด ขณะนี้ จังหวัด ได้ประสานให้พร่องน้ำ โดยวิธีการเจาะ spillway เพื่อระบายน้ำออก ให้เหลือน้อยกว่า 1.2 ล้าน ลบ.ม. 60-70 % จังหวัดได้แจ้งให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ ท้ายน้ำ เพื่อรองรับ การ ระบายน้ำแล้ว”

ภาพรอยรั่ว

จนท.เร่งซ่อมแซมตามจุดรั่ว

คลิป

ขอบคุณ Alex Marine Junyatanakorn