fbpx
Knowledges and Entertainments

รัฐฯ เล็งทางออก แก้ปัญหารถติด โดยออกกฏเก็บค่าธรรมเนียม รถยนต์ส่วนตัวเข้า กทม.

560

ปัญหาจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร ถือว่าเป็นปัญหาหลักๆที่ยังแก้ไขไม่ได้ แม้ที่ผ่านมาจะมีนโยบายกระตุ้นคนให้ประชาชนหันไปใช้รถสาธารณะให้มากขึ้น แต่ก็ยังไม่เห็นผลที่เป็นยรูปธรรมมากนัก ล่าสุดนาย สราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้เปิดเผยว่า ได้ทำการศึกษาการเก็บค่าธรรมเนียม การขับรถยนต์ส่วนตัวเข้าพื้นที่ กทม. ชั้นใน โดยได้มุ่งหวังเพื่อจะกระตุ้นให้คนหันมาใช้รถไฟฟ้า หรือรถสาธารณะมากขึ้น เพื่อช่วยลดปัญหาจราจร โดยเชื่อว่าจะได้บทสรุปทั้งหมดในประมาณกลางปี 2563

โดยเบื้องต้นนั้นจำทำลองนำร่องศึกษาก่อนในพื้นที่ อโศก และ สุขุมวิท เพราะเป็นพื้นที่สีแดงที่มีการจราจรหนาแน่นที่สุด อีกทั้งยังมีความพร้อมด้านขนส่งสาธารณะ รถไฟฟ้าให้บริการครอบคลุมพื้นที่ จึงเหมาะที่สุดในการทดลอง เพื่อศึกษาและนำไปสู่การหาบทสรุป

โดยขั้นตอนก็คือ จะใช้กล้องวงจรปิดที่มีอยู่เกือบทุกพื้นที่ บันทึกป้ายทะเบียนรถยนต์ที่เข้าออก จากนั้นจึงจะทำการส่งบิลไปเก็บค่าธรรมเนียม ไปให้เจ้าของรถ แต่จะยกเว้นแค่รถสาธารณะ ประกอบด้วย รถเมล์ รถแท็กซี่ แต่อัตราค่าธรรมเนียมยังไม่สามารถเปิดเผยได้

โดยเงินค่าธรรมเนียมที่ได้ทำการจัดเก็บนั้น จะนำไปจัดตั้งกองทุนใหม่ของภาครัฐ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ นำไปดูแลประชาชน ในพื้นที่ ที่ถูกจัดเก็บค่าธรรมเนียม และดูแลสังคมในภาพรวม โดยการนำไปส่งเสริมลงทุนสิ่นอำนวยความสะดวก สร้างที่จอดรถ ซื้อรถเมล์ไฟฟ้า และหากว่าจัดเก็บเงินจำนวนนี้ได้มากพอ อาจจะนำไปสู่งรถไฟสายใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นอีกด้วย

ถึงอย่างไรก็ตามมีประชาชนจำนวนมากไม่เห็นด้วย มองว่าเป็นการแก้ปัญหาแค่ชั่วคราว เพราะทุกคนล้วนมีปลายทางแตกต่างกัน การเดินทางด้วยรถสาธารณะอาจส่งผลการการทำงานในบางพื้นที่ และสร้างปัญหาให้ประชาชนเพิ่มมากขึ้นก็เป็นได้

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก marketeeronline