ទំព័រដើម ស្លាក William Shakespeare

ស្លាក: William Shakespeare

អ្នកនិពន្ធប្រលោមលោកដ៏ល្បីល្បាញបំផុតរបស់ពិភពលោក William Shakespeare

វិល្លៀម សេកស្ពៀរ ( William Shakespeare) ត្រូវគេស្គាល់តាមរយៈស្នាដៃនិពន្ធប្រលោមលោកដូចជា រឿងរ៉ូមេអូនិងជូលីយ៉ែត (Romeo and Juliet) និង...

លោក វីល្លៀម សេកស្ពៀ អ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីល្បាញរបស់អង់គ្លេស

វីលៀម សេកស្ពៀ (William Shakespeare) គឺជាកវីនិពន្ធដែលត្រូវបានពិភពលោក​ចាត់​​ទុកជាកវី​និពន្ធដៃ​ឯកក្នុងលោក ក៏ដូចជាបញ្ញាវន្តកម្ពុជា​ស្គ...
- Advertisement -


អត្ថបទពេញនិយមបំផុត

ព័តមានទាន់ហេតុការ