ទំព័រដើម ស្លាក Stephen Hawking

ស្លាក: Stephen Hawking

ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែន! ពេលដែលធ្វើតេស្តកម្រិត IQ ក្មេងប្រុសម្នាក់ខ្ពស់ជាងអ្នកប្រាជ្ញពីររូបទៅទៀត

វិទ្យាសាស្ត្រ​បានវិវត្តន៍ខ្លួនពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ និងធម្មជាតិបានបង្កើតអច្ឆរិយបុគ្គលកាន់តែច្រើនឡើង ជាបន្តបន្ទាប់ឥតមានឈប់ឈរ។ ជាក់...
- Advertisement -


អត្ថបទពេញនិយមបំផុត

ព័តមានទាន់ហេតុការ