ទំព័រដើម ស្លាក Lao Tzu

ស្លាក: Lao Tzu

សម្រង់ទស្សនៈ ១១ ឃ្លា របស់ ឡៅ ជឺ ជាកំពូលអ្នកទស្សនវិទូចិនដ៏ល្បីល្បាញ

ឡៅ ជឺ (Lao Tzu) ជាកំពូលអ្នកទស្សនវិទូចិនមួយរូបដ៏ល្បីល្បាញ និងជាបិតាស្ថាបនិកនៃសាសនាតាវ ឬលទ្ធិតាវ របស់ប្រទេសចិន។ នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត...
- Advertisement -


អត្ថបទពេញនិយមបំផុត

ព័តមានទាន់ហេតុការ