ទំព័រដើម ស្លាក Barbara McClintock

ស្លាក: Barbara McClintock

អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តជនជាតិ​អាមេរិច Barbara McClintock ដែលទទួលបានជ័យលាភីរង្វាន់ណូបែលឆ្នាំ១៩៨៣

ប្រវត្តិរូបរបស់ Barbara McClintock គាត់កើតនៅថ្ងៃ១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩០២ ហើយបានទទួលមរណភាព នៅថ្ងៃ ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩២ នៅអាយុ ៩០ឆ្នាំ...
- Advertisement -


អត្ថបទពេញនិយមបំផុត

ព័តមានទាន់ហេតុការ