ទំព័រដើម ស្លាក ឡឹក ជំនោរ

ស្លាក: ឡឹក ជំនោរ

ជីវប្រវត្តិកវីមុខចាស់ រហស្សនាមថា “បា៉កកាខ្មែរ” ឬ “Khmer Pen” លោក ឡឹក ជំនោរ

ជីវប្រវត្តិសង្ខេប  លោក ឡឹក ជំនោរ បានកើតនៅក្នុងគ្រួសារ ត្រកូលកសិករមួយ នៅភូមិគរ៍ ឃុំ ចន្ត្រី ស្រុករមាសហែក ខេត្តស្វាយរៀង។ ឪពុកនាម ...
- Advertisement -


អត្ថបទពេញនិយមបំផុត

ព័តមានទាន់ហេតុការ