ទំព័រដើម ស្លាក ស៊ុនឈៀន

ស្លាក: ស៊ុនឈៀន

សម្រង់គំនិត និងទស្សន​ៈល្អៗរបស់ស្តេចត្រាញ់អ៊ូ ស៊ុនឺឈៀន

ស៊ុនឈៀន គឺជាស្តេចត្រាញ់មួយរូបក្នុងចំណោមស្តេចត្រាញ់ទាំងបី (អ៊ួយ អ៊ូ និង ស៊ូ) នៅសម័យនគរបីនៃប្រវត្តិសាស្ត្រចិនបុរាណ ដែលមានគំនិតឈ្លាសវ...

លូស៊ូ៖ របស់ដែលអាចចាក់ទម្លុះបេះដូងមនុស្សបាន គឺជាពាក្យពិត

លូស៊ូ (Lu Su) គឺជាមន្ត្រីដ៏ល្អម្នាក់របស់តុងអ៊ូ ដែលបានការណែនាំពី ចូវអុី ជាមេទ័ពធំនៃនគរអ៊ូ។ ក្រោយមក ពេលដែល ចូវអុី បានស្លាប់បាត់ទៅ លូ...

ប្រវត្តិសាស្ត្រចិននៃសម័យកាលសាមកុក ដែលមានអាយុកាលជាង ១០០ឆ្នាំ ត្រូវបានបញ្ចប់

ក្នុងដំណាក់កាលចាប់ផ្ដើម នគរទាំងបីបានយកចិត្ដទុកដាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនគររៀងៗខ្លួន ដោយបានស្ដារស្ថានភាពសង្គមនិងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់...

ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសម័យសាមកុកចិន ដែលមានមនុស្សជាច្រើននៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ (ភាគ១)

រឿងសាមកុក គឺជារឿងភាគចិនមួយដ៏ល្បីល្បាញជាងគេ និងជាខ្សែរឿងដែលនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គ្រាមក្នុងនគរអស់រយៈពេលជាង ១០០ ឆ្នាំ ដែលធ្វើឲ្...
- Advertisement -


អត្ថបទពេញនិយមបំផុត

ព័តមានទាន់ហេតុការ