ទំព័រដើម ស្លាក សម្លៀកបំពាក់របស់ខ្មែរនាសម័យបុរេប្រវត្តិ

ស្លាក: សម្លៀកបំពាក់របស់ខ្មែរនាសម័យបុរេប្រវត្តិ

សម្លៀកបំពាក់របស់ខ្មែរនាសម័យបុរេប្រវត្តិ ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ​​ខ្មែរ

ឆ្លងកាត់រយៈកាលជិតមួយសតវត្សរ៍ទៅហើយ មតិមហាជន បារាំង និង ខ្មែរ មួយចំនួនធំនៅតែជឿថា ជនជាតិឥណ្ឌាទេ ដែលបានបង្ហាត់បង្រៀនខ្មែរ ឱ្យចេះស្លៀកព...
- Advertisement -


អត្ថបទពេញនិយមបំផុត

ព័តមានទាន់ហេតុការ