ទំព័រដើម ស្លាក សម័យបុរេប្រវត្តិកម្ពុជា

ស្លាក: សម័យបុរេប្រវត្តិកម្ពុជា

សម្លៀកបំពាក់របស់ខ្មែរនាសម័យបុរេប្រវត្តិ ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ​​ខ្មែរ

ឆ្លងកាត់រយៈកាលជិតមួយសតវត្សរ៍ទៅហើយ មតិមហាជន បារាំង និង ខ្មែរ មួយចំនួនធំនៅតែជឿថា ជនជាតិឥណ្ឌាទេ ដែលបានបង្ហាត់បង្រៀនខ្មែរ ឱ្យចេះស្លៀកព...

ប្រវត្តិសាស្ត្រ​​​​ខ្មែរ៖ សម័យបុរេប្រវត្តិកម្ពុជា (ភាគ១)

បុរេប្រវត្តិខ្មែរ គឺជាសម័យកាលដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយ ដែលពេលនោះ មនុស្សពុំទាន់ចេះបង្កើតតួអក្សរសម្រាប់កត់ត្រាហេតុការណ៍អ្វីនោះទេ។ ដើម្បីសិក្...
- Advertisement -


អត្ថបទពេញនិយមបំផុត

ព័តមានទាន់ហេតុការ