ទំព័រដើម ស្លាក សម័យចេនឡា

ស្លាក: សម័យចេនឡា

ប្រវត្តិសាស្ត្រ​​​​ខ្មែរ៖ សម័យបុរេប្រវត្តិកម្ពុជា (ភាគ១)

បុរេប្រវត្តិខ្មែរ គឺជាសម័យកាលដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយ ដែលពេលនោះ មនុស្សពុំទាន់ចេះបង្កើតតួអក្សរសម្រាប់កត់ត្រាហេតុការណ៍អ្វីនោះទេ។ ដើម្បីសិក្...

ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ៖ សម័យចេនឡា និង អាណាចក្រភ្នំ (ភាគបញ្ចប់)

បំរែបំរួលប្រជាករ និង ស្ថានភាពសង្គម ការរីកលូតលាស់ពូជពង្សនៃជនជាតិខ្មែរសម័យនោះពុំទាន់ធាត់ធំទេ ជាកត្តាចំបងធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្ន...

ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ៖ សម័យចេនឡា និង អាណាចក្រភ្នំ (ភាគ២)

ទីតាំងភូមិសាស្ត្រ កម្ពុជ ជាសាមន្តរដ្ឋមួយរបស់អាណាចក្រវ្នំ (អាណាចក្រភ្នំ) ស្ថិតនៅទីវាលទំនាបភាគកណ្ដាលទន្លេមេគង្គ ក្នុងតំបន់បាសាក់ប្រ...

ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ៖ សម័យចេនឡា ឬកម្ពជរដ្ឋ (ភាគ១)

សម័យចេនឡា ដែលពួកជនជាតិចិនហៅខ្មែរថា "នគរភ្នំ" (扶南) ហើយសម្រាប់ជនជាតិយួនហៅខ្មែរនៅកាលនោះថា "ចឹងឡាប" ដែលទាំងនេះមាននៅក្នុងការបញ្ចេញសំឡេង...
- Advertisement -


អត្ថបទពេញនិយមបំផុត

ព័តមានទាន់ហេតុការ