ទំព័រដើម ស្លាក សង្គ្រាមលោក

ស្លាក: សង្គ្រាមលោក

ប្រវតិ្ត និងដើមកំណើតនៃសង្រ្គាមលោកលើកទី១ ដែលជាសង្គ្រាមដ៏ធំក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក

មានមនុស្សជាច្រើនបានភ័យខ្លាច និងមិនចង់ឮពាក្យថា «សង្គ្រាម» នោះឡើយ អាចមកពីពួកគេធ្លាប់ជួប ឬមានមនុស្សដំណាលប្រាប់អំពី​ប្រ​វត្តិសាស្ត្រ ន...
- Advertisement -


អត្ថបទពេញនិយមបំផុត

ព័តមានទាន់ហេតុការ