ទំព័រដើម ស្លាក លំពែងនាគខៀវ

ស្លាក: លំពែងនាគខៀវ

ប្រវត្តិរបស់សេះទន្សាយក្រហម និង កាំបិតនាគខៀវ របស់មេទ័ពខ្លាទាំងប្រាំ គួនអុី

ក្នុងរឿងសាមកុក គួនអុី គឺជាមេទ័ពខ្លាទាំងប្រាំ ខ្លាំងពូកែ និងក្លាហាន ក្នុងដៃកាន់កាំបិតនាគខៀវ ជិះសេះទន្សាយក្រហមដ៏ឆ្លាតវៃទៀត គ្មានគូប្...
- Advertisement -


អត្ថបទពេញនិយមបំផុត

ព័តមានទាន់ហេតុការ