ទំព័រដើម ស្លាក រឿងព្រេងខ្មែរ

ស្លាក: រឿងព្រេងខ្មែរ

ប្រវត្តិរឿង ចៅពញាតេជោដាំឌិន មេទ័ពដ័ខ្លាំងរបស់ខ្មែរ និងចេះជ្រែកដីថែមទៀត

ចៅពញាតេជោដាំដី ឬ តេជោតំឌិន (ដាំឌិន នេះជាពាក្យយកពីថៃមានន័យថាតំត្រូវនឹងដាំ ឌិនត្រូវនឹងដី) លោកជា ឧកញ៉ាមន្ត្រីក្នុងសម័យព្រះបាទបទុមសុរិ...
- Advertisement -


អត្ថបទពេញនិយមបំផុត

ព័តមានទាន់ហេតុការ