ទំព័រដើម ស្លាក របបខ្មែរ​ក្រហម

ស្លាក: របបខ្មែរ​ក្រហម

តើពាក្យ​ «ខ្មែរ​ក្រហម» មានប្រភពមកពីណា និងប្រើដើម្បីអ្វីខ្លះ?

ពួកក្រុមខ្មែរក្រហម បានធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ប្រជាជនឯង និងសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង ២លាននាក់។ ប៉ុន្តែពាក្យនេះ ប្រើសំដៅលើអ្វីឲ្យចំ នៅមិនទាន់មា...

ខ្មែរក្រហម ​​ក្រោយការ​អន្តរាគមន៍​​កងទ័ពវៀតណាមនៅ​ឆ្នាំ១៩៧៩

ក្នុង​រយៈពេល ៣ឆ្នាំ ៨ខែ និង ២០ថ្ងៃ ដែល​ខ្មែរក្រហម​កាន់អំណាចក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ប្រជាជន​កម្ពុជា​ជិត ​២លាន​នាក់ ត្រូវ​បាន​បា...
- Advertisement -


អត្ថបទពេញនិយមបំផុត

ព័តមានទាន់ហេតុការ