ទំព័រដើម ស្លាក មហាបុរសអ៊ី

ស្លាក: មហាបុរសអ៊ី

មហាបុរសអ៊ី (Yu the Great) បុរសខ្លាំងអាចទប់ទល់នឹងទឹក​ជំ​ន​ន់បានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ​ចិន

អ៊ី (Yu) ​ជាម​ហា​បុរស​សម័យ​បុព្វ​កាល​ ​ប្រជា​ជន​ចិនបាន​ស្គាល់​ថា​ជា​អ្នក​គ្រប់គ្រង​ទឹក​ជំ​ន​ន់​។​ ​ដោយ​សារ​ការ​លះ​បង់​ដ៏​ធំ​ធេង​នេ...
- Advertisement -


អត្ថបទពេញនិយមបំផុត

ព័តមានទាន់ហេតុការ