ទំព័រដើម ស្លាក បើចិត្តឱ្យទូលាយ អ្នកនឹងទទួលបានមនុស្សជាច្រើនមកជួយសម្រេចដល់កកិច្ចការរបស់អ្នកដ៏អស្ចារ្យ

ស្លាក: បើចិត្តឱ្យទូលាយ អ្នកនឹងទទួលបានមនុស្សជាច្រើនមកជួយសម្រេចដល់កកិច្ចការរបស់អ្នកដ៏អស្ចារ្យ

បណ្តុះ​ចិត្ត​ស្ងប់​

ខុង​ជឺ​និយាយ​ថា​ "ជីវិត​សាមញ្ញ​ណាស់ តែ​មនុស្ស​ទទូច​ធ្វើ​ឲ្យ​ជីវិត​ស្មុគស្មាញ​" ។ ពាក្យ​នេះ​ពិត​ជា​មាន​អត្ថន័យ​​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​សច...

បើកចិត្តឱ្យទូលាយ អ្នកនឹងទទួលបានមនុស្សជាច្រើនមកជួយសម្រេចដល់កកិច្ចការរបស់អ្នកដ៏អស្ចារ្យ

នៅក្នុងលោកនេះ គ្រប់អ្នកធ្វើកិច្ចការធំ ត្រូវមានសមត្ថភាព និងមហិច្ឆតាធំថែមទៀត ប៉ុន្តែបើមានតែប៉ុណ្ណឹងនៅពុំទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ គឺត្រ...
- Advertisement -


អត្ថបទពេញនិយមបំផុត

ព័តមានទាន់ហេតុការ