ទំព័រដើម ស្លាក បដិវត្តន៍​ផ្តួលរំលំ​របប​រាជានិយម​នៅ​បារាំង

ស្លាក: បដិវត្តន៍​ផ្តួលរំលំ​របប​រាជានិយម​នៅ​បារាំង

ជីវប្រវត្តិរបស់ លោក Emmanuel Macron ប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់បារាំង

ប្រវត្តិសង្ខេបនៃការងារ និងទីកន្លែងកំណើត ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦៖ រដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ច ឧស្សាហកម្...

បដិវត្តន៍​ដើម្បីផ្តួលរំលំ​របប​រាជានិយម​នៅ​បារាំង ​ឆ្នាំ១៧៨៩

នៅ​ឆ្នាំ​១៧៨៩ បារាំង ដែល​ជា​មហាអំណាច​មួយ​នៅ​អឺរ៉ុប ត្រូវ​ប្រឈមមុខ​នឹង​ហេតុការណ៍​ដ៏​ធំមួយ ដែល​នឹង​នាំ​មក​នូវ​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​​ក្នុង...
- Advertisement -


អត្ថបទពេញនិយមបំផុត

ព័តមានទាន់ហេតុការ