ទំព័រដើម ស្លាក ឆាវជឺ

ស្លាក: ឆាវជឺ

ប្រវត្តិសាស្ត្រចិននៃសម័យកាលសាមកុក ដែលមានអាយុកាលជាង ១០០ឆ្នាំ ត្រូវបានបញ្ចប់

ក្នុងដំណាក់កាលចាប់ផ្ដើម នគរទាំងបីបានយកចិត្ដទុកដាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនគររៀងៗខ្លួន ដោយបានស្ដារស្ថានភាពសង្គមនិងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់...

សម្រង់ពាក្យសម្តី និងទស្សនៈៗ នៅក្នុងរឿងសាមកុកទាំង ១០ ឃ្លា

នៅក្នុងរឿងសាមកុក យើងអាចសិក្សាបានយ៉ាងច្រើនអំពីតួអង្គ ទ្រឹស្តី និងទស្សនៈផ្សេងៗជាច្រើន។ ថ្ងៃនេះ គេហទំព័រចំណេះដឹងគ្រប់ទីកន្លែង នឹងលើកយ...
- Advertisement -


អត្ថបទពេញនិយមបំផុត

ព័តមានទាន់ហេតុការ