ទំព័រដើម ស្លាក ច្បាប់

ស្លាក: ច្បាប់

“ច្បាប់” ប្រៀបដូចជាសំបុកពីងពាង អាចចាប់បានតែសត្វរុយតូចតាច ហើយបណ្តោយឱ្យស្ទាំងរួចខ្លួន

មនុស្សល្ងង់ បង្កើតជាបទបញ្ញត្តិឡើងដោយខ្លួនឯង ហើយងប់ងុលនឹងច្បាប់ដែលខ្លួនបានបង្កើត សុខចិត្តជជែកគ្នាយកស្លាប់រស់ ដើម្បីការពារច្បាប់ដែលក...
- Advertisement -


អត្ថបទពេញនិយមបំផុត

ព័តមានទាន់ហេតុការ