ទំព័រដើម ស្លាក ចិត្តសាស្រ្ត

ស្លាក: ចិត្តសាស្រ្ត

បណ្តុះ​ចិត្ត​ស្ងប់​

ខុង​ជឺ​និយាយ​ថា​ "ជីវិត​សាមញ្ញ​ណាស់ តែ​មនុស្ស​ទទូច​ធ្វើ​ឲ្យ​ជីវិត​ស្មុគស្មាញ​" ។ ពាក្យ​នេះ​ពិត​ជា​មាន​អត្ថន័យ​​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​សច...

ប្រើតែមួយក្បាច់នេះ ដឹងច្បាស់ថាចិត្តគេគិតយ៉ាងណាចំពោះយើងហើយ

គេថាមនុស្សលោកនេះ មានចិត្តមិនដូចគ្នាទេ មនុស្សច្រើនចិត្តរាប់សែនលានផ្សេងពីគ្នា។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចដឹងតែមួយចំណុចបានហើយ ហើយចំណុចនោះនឹ...
- Advertisement -


អត្ថបទពេញនិយមបំផុត

ព័តមានទាន់ហេតុការ