ទំព័រដើម ស្លាក គង់ វ៉ៃយ៉ា

ស្លាក: គង់ វ៉ៃយ៉ា

យុវជន គង់ រ៉ៃយ៉ា បើក​បណ្ណាល័យ​ដាក់​ឈ្មោះ​បណ្ឌិត កែម ឡី ដើម្បីលើក​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​មាន​​ការ​អាន

យុវជន គង់ រ៉ៃយ៉ា លើក​បង្ហាញ​សៀវភៅ​កម្រង​ទស្សនៈ​សង្គម និង​នយោបាយ​របស់​បណ្ឌិត កែម ឡី ក្នុង​ពេល​លោក​ផ្ដល់​សម្ភាសន៍​អំពី​ការ​បើក​បណ្ណា...
- Advertisement -

អត្ថបទពេញនិយមបំផុត

ព័តមានទាន់ហេតុការ