ទំព័រដើម ស្លាក ក្រឡានខ្មែរ

ស្លាក: ក្រឡានខ្មែរ

ប្រវត្តិ​ដំបូង​នៃការវិធី​ធ្វើ​ក្រឡានរបស់ប្រជាជនខ្មែរ

ឡាន​ជា​អាហារ​ម៉្យាង​ដែល​ប្រជាជន​ខ្មែរ​ស្ទើរ​ទូទៅ​បាន​ស្គាល់ និង​និយម​ចូល​ចិត្ត ហើយ​អ្វី​ដែល​គួរ​ឲ្យ​កត់​សម្គាល់​នោះ វា​គឺ​ជា​អាហារ...
- Advertisement -

អត្ថបទពេញនិយមបំផុត

ព័តមានទាន់ហេតុការ