ទំព័រដើម ស្លាក ការបាក់ទឹកចិត្ត

ស្លាក: ការបាក់ទឹកចិត្ត

បណ្តុះ​ចិត្ត​ស្ងប់​

ខុង​ជឺ​និយាយ​ថា​ "ជីវិត​សាមញ្ញ​ណាស់ តែ​មនុស្ស​ទទូច​ធ្វើ​ឲ្យ​ជីវិត​ស្មុគស្មាញ​" ។ ពាក្យ​នេះ​ពិត​ជា​មាន​អត្ថន័យ​​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​សច...

វិធីសាស្ត្រទាំង ៤ ដែលជួយដល់អ្នកបាក់ទឹកចិត្តគិតមិនចេញអ្វីទា់តែសោះ!

ជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត គឺជាជំងឺមានអាចសម្លាប់មនុស្សបានដោយផ្លូវចិត្ត រហូតដល់ធ្វើឱ្យមនុស្សក្លាយជាមនុស្សវិកលចរិត និងខ្លាចអ្នកដទៃជាដើម។ ដូច្ន...
- Advertisement -


អត្ថបទពេញនិយមបំផុត

ព័តមានទាន់ហេតុការ