ជីវប្រវត្តិសង្ខេរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហម ប៉ុល ពត ឬសាឡុត ស (ភាគទី២)

1
1013

សង្គ្រាមសុីវិលរបស់ខ្មែរ ដែលមានរយៈពេល ៤ឆ្នាំ និងសម្លាប់អស់ប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនលាននាក់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម ដែលដឹកនាំដោយ ប៉ុល ពត។ កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ យើងបានលើកយកជីវប្រវត្តិខ្លះៗ របស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហម ដែលមានឈ្មោះដើមថាជា “សាឡុត ស” តែក្រោយមក កែប្រែឈ្មោះមកជា “ប៉ុលពត” វិញ។

នៅថ្ងៃនេះផងដែរ គេហទំព័រចំណេះដឹងយើងខ្ញុំ ក៏បានលើកយកខ្សែជីវិតរបស់ ប៉ុល ពត មកសិក្សាបន្ថែមទៀត ដើម្បីឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរយើង។ ដែលមានលោក សេង ឌីណា ជាអ្នកអធាធិប្បាយ ដូចតទៅ៖

កែសម្រួលដោយ៖ មនោ វិជ្ជា 

ការ​បំភ្លឺមួយ​

ឆ្លើយ​តប​

Please enter your comment!
Please enter your name here