សិក្សាអំពីពាក្យខ្មែរ «សេង» ដែលដកស្រង់ពីវនានុក្រមសម្តេចសង្ឃរាជ ជួន ណាត

0
172

សម្រាប់ពាក្យ “សេង” យើងតែនិយមឃើញគេប្រើក្នុងការជួលបន្តពីម្ចាស់ដើមទៅជនម្នាក់ទៀត។ ថ្ងៃនេះផងដែរ គេហទំព័រចំណេះដឹងយើងខ្ញុំនឹងដកស្រង់ពិវចនានុក្រមរបស់សម្តេចសង្ឃរាជ ជួន ណាត មកបង្ហាញជូនកាន់តែច្បាស់ឡើងទៀត។

ពន្យល់ពាក្យ៖

  • សេង កិ. ) គុណ​លេខ ។
  • សេង​ផ្ទះ​ឲ្យ​គេ ឲ្យ​ផ្ទះ​ឈ្នួល​ដែល​ខ្លួន​កំពុង​ជួល​នៅ​ទៅ​អ្នក​ដទៃ​ជួល​នៅ​វិញ ដោយ​យក​រង្វាន់​ពី​គេ​ខ្លះ​ដោយ​ត្រូវ​ត្រាច់​គ្នា ។

(ដកស្រង់ពីវនានុក្រមសម្តេចសង្ឃរាជ ជួន ណាត)

រៀបរៀងដោយ៖ មនោ វិជ្ជា 

ឆ្លើយ​តប​

Please enter your comment!
Please enter your name here