ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិចទាំងអស់មាន 45រូប បើគិតចាប់ពីឆ្នាំ 1789 ដល់ 2017 នេះ

0
1356

សហរដ្ឋអាមេរិក គឺជាប្រទេសមហាអំណាចមួយ ដែលយើងគ្រប់គ្នាមិនគួរនឹងរំលងក្នុងការរៀនសូត្រ និងស្វែងយល់អំពីប្រទេសមួយមហាអំណាចមួយនេះ ព្រោះថាទាំងអំណាចសេដ្ឋកិច្ច និងសព្វាវុធយោធា គឺមិនធម្មតាឡើយ។ ថ្ងៃនេះផងដែរ គេហទំព័រចំណេះដឹង នឹងវែកមុខមេដឹកនាំកំពូលៗ ដែលធ្លាប់ដឹកនាំដល់ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះរហូតមានថ្ងៃអស្ចារ្យបែបនេះ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីដំបូងរហូតដល់បច្ចុប្បន្នឆ្នាំ២០១៧៖

1. George Washington 

លោក ចច វ៉ាស៊ីនតោន គឺជាអ្នកនយោបាយនិងទាហានអាមេរិក ដែលបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីទីមួយ និងដំបូងគេបង្អស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ 1789 ដល់ឆ្នាំ 1797 និងជាបិតាស្ថាបនិកនៃសហរដ្ឋអាមេរិក។

George Washington (1759–1799)

2. John Adams 

លោក ចន អាដាម គឺជាអ្នកស្នេហាជាតិអាមេរិក ដែលបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីទីពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងជាអនុប្រធានទីមួយ។ លោកបានទទួលតំណែងតាំងពីឆ្នាំ 1797-1801។

Jonh Adam (1797-1801)

៣. Thomas Jefferson 

លោក ថូម៉ាស ជេហ្វឺរសុន គឺជាបិតាស្ថាបនិកអាមេរិក និងជាអ្នកនិពន្ធឯករាជ្យដ៏សំខាន់ ហើយក្រោយមកទៀតក៏បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីទីបីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីឆ្នាំ 1801 ដល់ 1809 ។

Thomas Jefferson (1801- 1809)

4. James Madison 

លោក James Madison គឺជារដ្ឋបុរសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ហើយបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីទីបួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិចពីឆ្នាំ 1809 ដល់ឆ្នាំ 1817 ។

James Madison (1809 -1817 )

5. James Monroe

លោក James Monroe គឺជារដ្ឋបុរសអាមេរិចដែលបានបម្រើការចាប់ពីឆ្នាំ 1817 ដល់ 1825 ជាប្រធានាធិបតីទីប្រាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។

James Monroe (1817 -1825)

6. John Quincy Adams 

លោក ចន ឃីនអាដាម គឺជារដ្ឋបុរសអាមេរិច ដែលបានក្លាយជាអ្នកការទូតព្រឹទ្ធសមាជិកសហរដ្ឋអាមេរិច ជាសមាជិកសភានិងជាប្រធានាធិបតីទីប្រាំមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីឆ្នាំ 1825 ដល់ 1829 ។

John Quincy Adams (1825 -1829)

7. Andrew Jackson

លោក Andrew Jackson គឺជាទាហានអាមេរិច និងជារដ្ឋបុរសម្នាក់ ដែលបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីទីប្រាំពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិចចាប់ពីឆ្នាំ 1829 ដល់ 1837 និងជាស្ថាបនិកនៃគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ។

Andrew Jackson (1829-1837)

8. Martin Van Buren

លោក Martin Van Buren គឺជាប្រធានាធិបតីទីប្រាំបីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិច និងសមាជិកម្នាក់នៃគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោកបានបម្រើការនៅក្នុងតួនាទីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតមួយចំនួនរួមមានអនុប្រធានទី8 និងរដ្ឋលេខាធិការទីដប់ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Andrew Jackson ប្រធានាធិបតីទី៧។ លោកបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីទីប្រាំបីរបស់សហរដ្ឋអាេមរិច នៅឆ្នាំ1837 ដល់ ឆ្នាំ1841។

Martin Van Buren (1837-1841)

9. William Henry Harrison

លោក William Henry Harrison ជាប្រធានាធិបតីទីប្រាំបួន របស់សហរដ្ឋអាមេរិច ដែលជាមន្ត្រីយោធាអាមេរិច និងជាប្រធានាធិបតីចុងក្រោយនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស។ គាត់បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ 1841 ដល់ 1841។

William Henry Harrison (1841-1841)

10. John Tyler

លោក John Tyler គឺជាប្រធានាធិបតីទីដប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិច។ គាត់ក៏ជាអនុប្រធានទី10 ដែលបានជាប់ឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោត រហូតដល់ ១៨៤០ សន្លឹកឆ្នោត ពី William Henry Harrison។ លោកបានក្លាយជាប្រធានធិបតីនៅឆ្នាំ​ 1841 ដល់ 1845។

John Tyler (1841-1845)

11. James K. Polk

លោក James Knox Polk គឺជាប្រធានាធិបតីទី11 របស់សហរដ្ឋអាមេរិច។ កាលពីមុនគាត់ធ្លាប់ជាប្រធានទី13 នៃសភាតំណាងរាស្រ្តនិងជាអភិបាលរដ្ឋ Tennessee ។ លោកបានទទួលតំណែងជាប្រធានាធិបតីពីឆ្នាំ 1845 ដល់ 1849។

James K. Polk (1845-1849)

12. Zachary Taylor

លោកហ្សាគារី ថេល័រ (Zachary Taylor) គឺជាប្រធានាធិបតីទី 12 របស់សហរដ្ឋអាមេរិច ដែលបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីចាប់ពីខែមីនា ឆ្នាំ1849 រហូតដល់គាត់បានស្លាប់នៅខែកក្កដា ឆ្នាំ1850 ។ មុនពេលដែលលោកកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីលោកថេល័រ គឺជាមន្រ្តីម្នាក់នៅក្នុងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិច ដែលបានឡើងឋានៈជាឧត្តមសេនីយ៍។

Zachary Taylor (1849-1850)

13. Millard Fillmore

លោក Millard Fillmore គឺជាប្រធានាធិបតីទី13 របស់សហរដ្ឋអាមេរិច ដែលជាសមាជិកចុងក្រោយគេបង្អស់ដែលក្លាយជាសមាជិកគណបក្ស Whig ខណៈដែលនៅសេតវិមាន។ លោកបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ 1850 ដល់ 1853។

Millard Fillmore (1850-1853)

14. Franklin Pierce

លោក Franklin Pierce គឺជាប្រធានាធិបតីទី 14 របស់សហរដ្ឋអាមេរិច។ Pierce គឺជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យភាគខាងជើងដែលបានឃើញចលនាអាប់អុីននិយម និយមជាការគំរាមកំហែងជាមូលដ្ឋានចំពោះការរួបរួមជាតិ។ លោកបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិចនៅឆ្នាំ 1853 ដល់ 1857។

Franklin Pierce (1853-1857)

15. James Buchanan

លោក James Buchanan គឺជាប្រធានាធិបតីទី15 របស់សហរដ្ឋអាមេរិច ដែលបានបម្រើការងារភ្លាមៗ មុនសង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិច។ លោកបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិចពីឆ្នាំ 1857 ដល់ 1861។

James Buchanan (1857-1861)

16. Abraham Lincoln

លោក អាប្រាហាំ លីនខុន គឺជាអ្នកនយោបាយនិងជាមេធាវីជនជាតិអាមេរិច ម្នាក់ដែលបានធ្វើជាប្រធានាធិបតីទី16 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ 1861 រហូតដល់ឃាតកម្មរបស់គាត់នៅខែមេសា ឆ្នាំ1865 ។

Abraham Lincoln (1861-1865)

17. Andrew Johnson 

លោក Andrew Johnson គឺជាប្រធានាធិបតីទី17 របស់សហរដ្ឋអាមេរិច ដែលបម្រើការងារចាប់ពីឆ្នាំ 1865 ដល់ឆ្នាំ 1869 ។ ចនសុន បានក្លាយជាប្រធានាធិបតី និងជាអនុប្រធាននៅពេលធ្វើឃាតលោកអប្រាហាំលីនខុន។

Andrew Johnson (1865-1869)

18. Ulysses S. Grant

លោក Ulysses S. Grant គឺជាប្រធានាធិបតីទី 18 របស់សហរដ្ឋអាមេរិច។ ក្នុងនាមជាមេបញ្ជាការទូទៅ លោកហ្គ្រិនបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអាប្រាហាំលីនខុន ដើម្បីដឹកនាំសហភាពយោធាឱ្យទទួលជ័យជម្នះលើសហព័ន្ធក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិក។ លោកបានបម្រើការងារជាប្រធានាធិបតីទី១៨ នៅឆ្នាំ 1869 ដល់ 1877។

Ulysses S. Grant (1869-1877)

19. Rutherford B. Hayes

លោក Rutherford Birchard Hayes គឺជាប្រធានាធិបតីទី 19 របស់សហរដ្ឋអាមេរិច។ គាត់បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៅចុងបញ្ចប់នៃយុគសម័យស្ថាបនានៃសហរដ្ឋអាមេរិចតាមរយៈការបង្ក្រាបដ៏ស្មុគស្មាញនៃឆ្នាំ 1877។ លោកបានបម្រើការងារជាប្រធានាធិបតីពីឆ្នាំ 1877 ដល់ 1881។

Rutherford B. Hayes (1877-1881)

20. James A. Garfield

លោក James Abram Garfield គឺជាប្រធានាធិបតីទី 20 របស់សហរដ្ឋអាមេរិច ដែលបានបម្រើចាប់ពីថ្ងៃទី 4 ខែមីនាឆ្នាំ 1881 រហូតដល់ឃាតកម្មរបស់លោកនៅឆ្នាំដដែល។

James Garfield (1881-1881)

21. Chester A. Arthur

លោក Alan Arthur ជាមេធាវី និងជាអ្នកនយោបាយអាមេរិច ដែលបានបម្រើការជាប្រធានាធិបតីទី21 របស់សហរដ្ឋអាមេរិច។ គាត់បានឡើងជាប្រធានាធិបតីបន្តពីលោក James A. Garfield នៅពេលឃាតកម្មរួចមក។ លោកបានទទួលដំណែងជាប្រធានាធាធិបតីពីឆ្នាំ 1881 ដល់ឆ្នាំ 1885។

Chester A. Arthur (1881-1885)

22. Grover Cleveland

លោក Stephen Grover Cleveland ជាអ្នកនយោបាយនិងជាមេធាវីអាមេរិច ដែលជាប្រធានាធិបតីទី 22 និងទី24 របស់សហរដ្ឋអាមេរិច។

Grover Cleveland (1885-1889)

23. Benjamin Harrison

លោក បេនចាមីន ហារីសុន គឺជាអ្នកនយោបាយ និងជាមេធាវីជនជាតិអាមេរិក ដែលបានបម្រើការជាប្រធានាធិបតីទី23 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីឆ្នាំ 1889 ដល់ឆ្នាំ 1893 ។ គាត់គឺជាចៅប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីទី 9 លោកវីលៀមហារីរីសុន (William Henry Harrison)។

Benjamin Harrison (1889-1993)

24. Grover Cleveland

លោក Stephen Grover Cleveland គឺជាអ្នកនយោបាយ និងជាមេធាវីជនជាតិអាមេរិចដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ ដែលអាចទទួលបានដំណែងជាប្រធានាធិបតីទី 22 និងទី 24 ផងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិច។

Grover Cleveland (1893-1897)

25. William McKinley 

លោក William McKinley គឺជាអ្នកនយោបាយនិងជាមេធាវីជនជាតិអាមេរិកាំង ដែលបានធ្វើជាប្រធានាធិបតីទី25 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីថ្ងៃទី04 ខែមីនាឆ្នាំ 1897 រហូតដល់ការធ្វើឃាតរបស់គាត់នៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ 1901 និងប្រាំមួយខែនៅក្នុងអាណត្តិទីពីររបស់គាត់។

William McKinley (1897-1901)

26. Theodore Roosevelt 

លោក Theodore Roosevelt គឺជាអ្នកនយោបាយជនជាតិអាមេរិច អ្នកនិពន្ធ អ្នករុករកទាហាន អ្នកឯកទេស និងអ្នកកែទម្រង់ ដែលបានធ្វើជាប្រធានទី26 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីឆ្នាំ 1901 ដល់ឆ្នាំ 1909 ។

Theodore Roosevelt (1901-1909)

27. William Howard Taft 

លោក William Howard Taft ជាប្រធានទី27 របស់សហរដ្ឋអាមេរិច និងជាប្រធានយុត្តិធម៌ទីដប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិចជាមនុស្សតែមួយគត់ ដែលបានកាន់តំណែងទាំងពីរក្នុងពេលតែមួយ។ លោកបានទទួលដំណែងជាប្រធានាធិបតីពីឆ្នាំ 1909 ដល់ 1913 ។

William Howard Taft (1909-1913)

28. Woodrow Wilson 

លោក ថូម៉ាស វ៉ូដវ៉ូលវីលសុន ជាអ្នកនយោបាយ និងអ្នកសិក្សាជនជាតិអាមេរិច ដែលបានបម្រើការជាប្រធានាធិបតីទី28 របស់សហរដ្ឋអាមេរិចពីឆ្នាំ 1913 ដល់ឆ្នាំ 1921 ។

Woodrow Wilson (1913-1921)

29. Warren G. Harding 

លោក Warren Gamaliel Harding គឺជាប្រធានាធិបតីទី29 នៃសហរដ្ឋអាមេរិច ដែលបានបម្រើចាប់ពីថ្ងៃទី 4 ខែមីនាឆ្នាំ 1921 រហូតដល់គាត់បានស្លាប់នៅឆ្នាំ 1923 ។

Warren G. Harding (1921-1923)

30. Calvin Coolidge 

លោក John Calvin Coolidge គឺជាប្រធានាធិបតីទី30 របស់សហរដ្ឋអាមេរិច។ លោកជាមេធាវីមកពីគណបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋវីនម៉ុនលោកកូលលីកបានធ្វើដំណើរឡើងលើឆាកនយោបាយនយោបាយរបស់រដ្ឋ Massachusetts ហើយក្រោយមកបានក្លាយជាអភិបាលរដ្ឋនោះ។ លោកបានកាន់ទទួលដំណែងជាប្រធានាធិបតីទី៣០ ចាប់ពីឆ្នាំ 1923 ដល់ 1929​ ។

Calvin Coolidge (1923-1929)

31. Herbert Hoover

លោក Herbert Clark Hoover គឺជាអ្នកនយោបាយអាមេរិចម្នាក់ ដែលបានធ្វើជាប្រធានាធិបតីទី31 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីឆ្នាំ 1929 ដល់ឆ្នាំ 1933 ក្នុងកំឡុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច។

Herbert Hoover (1929-1933)

32. Franklin D. Roosevelt

លោក Franklin Delano Roosevelt ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថា FDR គឺជាអ្នកនយោបាយ និងជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយដែលបានធ្វើជាប្រធានាធិបតីទី32 របស់សហរដ្ឋអាមេរិចចាប់ពីឆ្នាំ 1933 រហូតដល់គាត់បានស្លាប់នៅឆ្នាំ 1945 ។

Franklin D. Roosevelt (1933-1945)

33. Harry S. Truman

លោក Harry S. Truman គឺជាប្រធានាធិបតីទី33 របស់សហរដ្ឋអាមេរិច ក្រោយពីការស្លាប់របស់ Franklin D. Roosevelt ក្នុងកំឡុងពេលដែលមានសង្គ្រាមនៅសង្រ្គាមលោកលើកទី2 ។

Harry S. Truman (1945-1953)

34. Dwight D. Eisenhower

លោក Dwight D. Eisenhower គឺជាអ្នកនយោបាយអាមេរិច និងជាឧត្តមសេនីយ៍កងទ័ពដែលបានបម្រើការជាប្រធានាធិបតីទី34 របស់សហរដ្ឋអាមេរិចចាប់ពីឆ្នាំ 1953 រហូតដល់ឆ្នាំ 1961 ។

Dwight D. Eisenhower (1953-1961)

35. John F. Kennedy

លោក John Fitzgerald Kennedy ដែលត្រូវបានមនុស្សទូទៅហៅលោក JFK ដំបូងឡើយ គឺជាអ្នកនយោបាយអាមេរិច ដែលបានធ្វើជាប្រធានាធិបតីទី35 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ 1961 រហូតដល់ឃាតកម្មរបស់គាត់នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1963 ។

John F. Kennedy (1961-1963)

36. Lyndon B. Johnson

លោក Lyndon Baines Johnson ដែលមានឈ្មោះហៅកាត់ថាជា LBJ គឺជាអ្នកនយោបាយអាមេរិចម្នាក់ ដែលបានធ្វើជាប្រធានទី36 របស់សហរដ្ឋអាមេរិចចាប់ពីឆ្នាំ 1963 ដល់ឆ្នាំ 1969 ដោយសន្និដ្ឋានជាអនុប្រធានក្រោយពីបានធ្វើជាអនុប្រធានទី37 ។

Lyndon B. Johnson (1963-1969)

37. Richard Nixon

លោក Richard Nixon គឺជាប្រធានាធិបតីទី 37 របស់សហរដ្ឋអាមេរិច ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1969 រហូតដល់ឆ្នាំ 1974 ពេលដែលគាត់បានលាលែងពីតំណែង។ គាត់ជាប្រធានាធិបតីតែមួយគត់ ដែលធ្វើដូច្នោះ។

Richard Nixon (1969-1974)

38. Gerald Ford 

លោក Gerald Rudolph Ford គឺជាអ្នកនយោបាយអាមេរិចម្នាក់ ដែលបានធ្វើជាប្រធានាធិបតីទី38 របស់សហរដ្ឋអាមេរិច ចាប់ពីឆ្នាំ 1974 ដល់ 1977 បន្ទាប់ពីការលាលែងរបស់លោករីឆាតនិចសុន។

Gerald Ford (1974-1977)

39. Jimmy Carter

លោក James Earl Carter គឺជាអ្នកនយោបាយអាមេរិចម្នាក់ ដែលបានធ្វើជាប្រធានាធិបតីទី39 របស់សហរដ្ឋអាមេរិច ចាប់ពីឆ្នាំ 1977 ដល់ឆ្នាំ 1981។ ជាសមាជិកនៃគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ លោកបានបម្រើការងារជាអភិបាលរដ្ឋហ្សកហ្ស៊ីមុនពេលដែលលោកត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធានាធិបតី។

Jimmy Carter (1977-1981)

40. Ronald Reagan

លោក Ronald Wilson Reagan គឺជាអ្នកនយោបាយនិងជាតារាសម្តែងជនជាតិអាមេរិចមួយរូប ដែលបានធ្វើជាប្រធានាធិបតីទី40 របស់សហរដ្ឋអាមេរិច ចាប់ពីឆ្នាំ 1981 ដល់ឆ្នាំ 1989 ។

Ronald Reagan (1981-1989)

41. George H. W. Bush

លោក George Herbert Walker គឺជាអ្នកនយោបាយអាមេរិចម្នាក់ ដែលជាប្រធានាធិបតីទី 41 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីឆ្នាំ 1989 ដល់ឆ្នាំ 1993 និងជាអនុប្រធានទី43 របស់សហរដ្ឋអាមេរិច ពីឆ្នាំ 1981 ដល់ឆ្នាំ 1989 ផងដែរ។

George H. W. Bush (1989-1993)

42. Bill Clinton

លោក Bill Clinton មានឈ្មោះពេញគឺ William Jefferson Clinton គឺជាអ្នកនយោបាយអាមេរិចម្នាក់ ដែលបានធ្វើជាប្រធានាធិបតីទី42 របស់សហរដ្ឋអាមេរិច ចាប់ពីឆ្នាំ 1993 ដល់ឆ្នាំ 2001។

Bill Clinton (1993-2001)

43. George W. Bush

លោក George W. Bush គឺជាអ្នកនយោបាយអាមេរិច ម្នាក់ដែលបានធ្វើជាប្រធានាធិបតីទី 43 របស់សហរដ្ឋអាមេរិចចាប់ពីឆ្នាំ 2001 ដល់ឆ្នាំ 2009 ។ គាត់គឺជាអភិបាលទី46 នៃរដ្ឋតិចសាស់ពីឆ្នាំ 1995 ដល់ឆ្នាំ 2000។ នៅឆ្នាំ 1989 – 1993 លោកក៏ធ្លាប់កាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីម្តងរួចមកហើយដែរ ឆ្នាំ 2001-2009 នេះគឺជាលើកទីពីរនៃការឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិច។

George W. Bush (2001-2009)

44. Barack Obama

លោក Barack Obama គឺជាអ្នកនយោបាយអាមេរិចម្នាក់ ដែលបានធ្វើជាប្រធានាធិបតីទី 44 របស់សហរដ្ឋអាមេរិច ចាប់ពីឆ្នាំ 2009 ដល់ឆ្នាំ 2017 ។ គាត់ជាជនជាតិអាមេរិចដើមកំណើតអា្រ​ហ្វិចស្បែកខ្មៅដំបូងគេបង្អស់ ដែលបានក្លាយជាជាប្រធានាធិបតីរបស់សហដ្ឋអាមេរិច។

Barack Obama (2009-2017)

45. Donald J.Trump 

លោក Donald John Trump គឺជាប្រធានាធិបតីទី 45 និងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៃសហរដ្ឋអាមេរិច ដែលកំពុងកាន់តំណែងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 20 ខែមករាឆ្នាំ 2017 មកមេ៉្លះ។ មុនពេលចូលប្រឡូកក្នុងនយោបាយ គាត់គឺជាអ្នកជំនួញដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ និងធ្លាប់ជាបុគ្គលិករបស់ស្ថានីទូរទស្សន៍ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពផងដែរ៕

Donald Trump (2017)

ស្រាវជ្រាវដោយ៖ មនោ វិជ្ជា 

៙រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង

ឆ្លើយ​តប​

Please enter your comment!
Please enter your name here