ក្រមង៉ុយ៖ ចេះអ្វីចេះឱ្យប្រាកដ ប្រាក់រត់តាមហៅ

0
371

អ្នកព្រះភិរម្យភាសាអ៊ូ ហៅ “ង៉ុយ” ឬ “ក្រមង៉ុយ” ដែលជាកវីខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញ និងមានវោហាសព្ទមិនអន់ទេ។ លោកបាននិពន្ធក្បួនច្បាប់ជាច្រើន សម្រាប់អប់រំទូន្មានដល់កូនចៅខ្មែរឱ្យចេះគិតគូរ និងធ្វើល្អក្នុងសង្គម។

នៅក្នុងពាក្យមួយឃ្លាដ៏មានអត្ថន័យ ដែលកូនខ្មែរគួរតែយកមកសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមគឺ “ចេះអ្វីចេះឱ្យប្រាកដ ប្រាក់រត់តាមហៅ“។ ដូច្នេះហើយ រាល់ជំនាញអ្វីក៏ដោយ មិនថាតែជាការរកសុី ឬធ្វើការងារអ្វីឡើយ បើសិនយើងមិនប្រាកដប្រជាខ្លួនឯង ធ្វើអ្វីមិនចំធ្វើការងារនោះទេ ប្រាកដជាបរាជ័យ តែបើសិនជាយើងប្រាកដប្រជាធ្វើអ្វី ឬចាប់អ្វីម្យ៉ាងឱ្យជាប់លាប់ នោះយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យ។ ជាក់ស្តែង បើយើងចាប់ការងារដែលខ្លួនគ្មានជំនាញ គ្មានបទពិសោធន៍ ការងារនោះនឹងពិបាកក្នុងការទទួលជោគជ័យបំផុត។

នៅពេលដែលមនុស្ស មានគំនិត មានជំនាញច្បាស់លាស់ មិនខ្វះការងារដែលត្រូវការយើងទេ ហើយពេលនោះហើយ ដែលប្រាក់រត់តាមហៅយើងនោះឯង។ គេថា មនុស្សល្ងង់តែងរត់តាមប្រាក់ តែមនុស្សឆ្លាតឱ្យប្រាក់រត់តាមវិញម្តង៕

អត្ថបទដោយ៖ មនោ វិជ្ជា 

ចែករំលែក
អត្ថបទ​មុនប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ​ និងរឿងប្រយ័ត្នកំពប់តែអុង
អត្ថបទ​បន្ទាប់នាទីប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ តាំងពីសម័យ “ហ្វូណន” មកមេ៉្លះ
ខ្ញុំបាទ, មនោ វិជ្ជា គឺជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ អ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រ និងជាស្ថាបនិកនៃគេហទំព័រចំណេះដឹងគ្រប់ទីកន្លែង ផងដែរ។ ជាបឋមនេះ ខ្ញុំសូមរំឭកដឹងគុណដល់អ្នកមានគុណទាំងពីរ ដែលបានចែកឋានទៅហើយក្តី និងសូមអរគុណដល់អ្នកមានគុណដែលបានផ្តល់កំណើតមកលើទឹកដីសុវណ្ណភូមិ ឬទឹកដីអច្ឆិរយអង្គរមួយនេះ។ នៅក្នុងកិច្ចការងារទាំងនេះ គឺគ្រាន់តែជាការរួមចំណែកបន្តិចបន្តួចក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍដល់សង្គម ក៏ដូចជាការអប់រំផ្នែកចំណេះដឹងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើង។ សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ និងតាមដានអានគ្រប់អត្ថបទកន្លងមក។

ឆ្លើយ​តប​

Please enter your comment!
Please enter your name here