សិក្សាអំពីពាក្យ «ជ័យជម្នះ» មិនមែនជាពាក្យ «ជ័យជនះ» ទេ !

0
258

ពន្យល់ពាក្យ៖

ជ័យ​ជម្នះ ( ន. ) ដែល​បាន​ជោគ​ជ័យ, ដែល​បាន​ឈ្នះ​ក្នុង​ការ​ប្រយុទ្ធ​ឬ​ប្រឡង​ប្រជែង​ណា​មួយ ។ ឧ. ក្នុង​ការ​ប្រឡង​ជម្រើស​ជើង​ឯក​ខាង​អក្សរសាស្ត្រ​លើក​នេះ ចូរ​កូន​ប្រឹង​យក​ជ័យ​ជម្នះ​ឲ្យ​បាន ។

(ដកស្រង់ពីវនានុក្រមសម្តេចសង្ឃរាជ ជួន ណាត)

រៀបចំដោយ៖ មនោ វិជ្ជា 

ឆ្លើយ​តប​

Please enter your comment!
Please enter your name here