លោក John Dewey ជាអ្នកទស្សនវិទូជនជាតិអាមេរិក អ្នកចិត្តសាស្ត្រ និងជាអ្នកកែទ្រង់ការអប់រំដ៏មានឥទ្ធិពល

0
660

លោក John Dewey លោកបានកើត នៅថ្ងៃទី20 ខែតុលា ឆ្នាំ1859 និងទទួលមរណភាព នៅថ្ងៃទី1 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 1952។ លោក គឺជាអ្នកទស្សនវិទូជនជាតិអាមេរិក អ្នកចិត្តសាស្ត្រ និងជាអ្នកកែទ្រង់ការអប់រំ ដែលគំនិតរបស់លោកមានឥទ្ធិពល លើការអប់រំ និងកែទម្រង់សង្គម។

Image result for John Dewey
John Dewey

Dewey គឺជាជាបុគ្គលដ៏សំខាន់មួយ ដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជានៃការអនុវត្តជាក់ស្តែង ហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបុព្វបុរសនៃចិត្តសាស្ត្រដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់។ ក្នុងការស្ទង់មតិ នៃការស្ទង់មតិផ្នែកចិត្តវិទ្យាទូទៅ ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយ ក្នុងឆ្នាំ 2002 Dewey បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ជាអ្នកចិត្តវិទូទី93 នៅសតវត្សរ៍ទី20។ ជាបញ្ញាសាធារណៈដ៏ល្បីល្បាញ គាត់ក៏ជាសំឡេងដ៏សំខាន់មួយនៃការអប់រំវឌ្ឍនភាពនិងសេរីនិយម។  ទោះបី Dewey ត្រូវបានគេស្គាល់ថាល្អបំផុតសម្រាប់ការបោះពុម្ភផ្សាយរបស់គាត់ អំពីការអប់រំគាត់ក៏បានសរសេរអំពីប្រធានបទជាច្រើនទៀតដែលរួមមានការសិក្សាផ្នែកទ្រឹស្តីបទភូមិសាស្ត្រវិចិត្រសិល្បៈ សិល្បៈតក្កកម្មទ្រឹស្តីសង្គម និងក្រមសីលធម៌។ គាត់គឺជាអ្នកកែលម្អការអប់រំដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សតវត្សរ៍ទី20។

ប្រធានបទសំខាន់នៃកិច្ចការរបស់ Dewey គឺជាជំនឿយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់គាត់ទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ គឺនៅក្នុងនយោ បាយ ការអប់រំ ឬការទំនាក់ទំនងនិងអ្នកកាសែត។ លោក Dewey បានថ្លែងនៅឆ្នាំ1888 ខណៈពេលដែលនៅតែនៅសាក លវិទ្យាល័យមីឈីហ្គិនថា «ប្រជាធិបតេយ្យមួយដ៏ល្អបំផុត គឺមនុស្សជាតិមានសីលធម៌ក្នុងគំនិតរបស់ខ្លួន»។

ដោយត្រូវបានគេស្គាល់លោកថា ជាអ្នកតស៊ូមតិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ លោក Dewey បានចាត់ទុកធាតុសំខាន់ពីរ គឺសាលារៀន និងសង្គមស៊ីវិល ជាប្រធានបទសំខាន់ៗ ដែលត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់និងការកសាងឡើងវិញដើម្បីលើកទឹកចិត្តឱ្យមានភាពវៃឆ្លាតនិងពហុភាព។ លោក Dewey បានអះអាងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញត្រូវបានគេទទួលបានដោយមិនត្រឹមតែតាមរយៈការបោះឆ្នោតទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងធានាថាមានមតិយោបល់សាធារណៈដែលបានបង្កើតឡើងដោយការទំ នាក់ទំនងរវាងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកជំនាញ និងអ្នកនយោបាយ ហើយបន្ទាប់មកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះគោលនយោបាយដែលពួកគេអនុម័ត៕

ដោយ៖ មនោ វិជ្ជា (អ្នកនិពន្ធ និងស្រាវជ្រាវ)

គេហទំព័រ www.monovichea.com ផ្តល់ជូនចំណេះដឹងពីគ្រប់ទីកន្លែង និងស្វែងរកចំណេះដឹងថ្មីៗ ជាភាសាខ្មែរ ចែកជូនចំណេះដឹងដល់ប្រិយមិត្តអ្នកអាន ដើម្បីជាប្រយោជន៍ផ្នែកស្មារតី។  Please Like & Share !

 

ឆ្លើយ​តប​

Please enter your comment!
Please enter your name here