ទស្សនៈទាំង ៥ ដែលគួរតែរៀនសូត្រតាម

0
497

ការសិក្សាតាមបែបទស្សនវិជ្ជា គឺជាការសិក្សាអំពីផ្នត់គំនិតដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យរឹងមាំនិងជោគជ័យនៅពេលអនាគត។ ចំពោះមនុស្សដែលមិនបានសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមខ្លួនឯងពីទស្សនៈរបស់អ្នកប្រាជ្ញ ឬអ្នកដែលចំណេះដឹង គេនឹងអាចប្រើគំនិតមិនត្រូវផ្លូវ ឬនាំឲ្យបង់ខាត់ពេលវេលាច្រើន។ ដូច្នេះបើសិនយើងអាចសិក្សាទ្រឹស្តីណា ដែលចំណុចដែលយើងកំពុងតែអនុវត្តយើងនឹងមិនខាតពេលច្រើនឡើយ។ ខាងក្រោមនេះគឺ ជាទស្សនៈទាំងប្រាំដែល គេទំព័រចំណេះដឹងគ្រប់ទីកន្លែង ចង់ចែករំលែក ៖

  1. ត្រូវគិតឲ្យល្អិតល្អន់ និងត្រូវតែធ្វើការងារដូចជាទឹកហូរបណ្តោយខ្យល់ ។
  2. រៀនស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯង បើសិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃគេស្មោះនឹងអ្នក ។
  3. កុំរំពឹងឲ្យលើសពីសមត្ថភាពពេក បណ្តាលឲ្យពិបាកក្នុងផ្លូវចិត្ត ។
  4. ពេលជួបនឹងបញ្ហា និងគ្រោះថ្នាក់ មិនត្រូវច្របូកច្របល់ចិត្ត ត្រូវតាំងស្មារតីដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបានប្រសើរជាង ។
  5. ចូរកុំហ៊ានទុកចិត្តអ្នកដទៃជាងខ្លួនឯងឲ្យសោះ ៕

អត្ថបទដោយ៖ មនោ វិជ្ជា

ឆ្លើយ​តប​

Please enter your comment!
Please enter your name here