ប្រវត្តិនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជក្រោម ឬកូសាំងសុីន ទៅប្រទេសវៀតណាម

0
1104

នៅថ្ងៃទី ៤មិថុនា គឺជាថ្ងៃដែលសមាគនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនាំគ្នារំលឹកខួបនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោម ដែលត្រូវបានបារាំងកាត់ទៅឲ្យវៀតណាម នៅអំឡុងពេលដែលបារាំងដាក់អាណានិគមលើកម្ពុជា។ ក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅគេតែងឃើញមានភាពជម្រោងចម្រាស់គ្នាខ្លាំងទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះ ដែលភាគីវៀតណាមតែងតែបានលើកឡើងថា ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាទឹកដីរបស់ខ្លួនតាំងពីយូរមកហើយ មិនមែនទើបតែបារាំងកាត់ឲ្យនៅឆ្នាំ ១៩៤៩ នោះទេ។ តើតាមពិតប្រាកដទៅ កម្ពុជាបានបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាតាំងតែពីពេលណាមក សូមរីករាយស្តាប់ការបកស្រាយរបស់ លោក សេង ឌីណា (វិទ្យុបារាំងអន្តជាតិ RFI) ដូចតទៅ៖

ប្រភពដោយ៖ លោក សេង ឌីណា (វិទ្យុបារាំងអន្តជាតិ RFI)

ឆ្លើយ​តប​

Please enter your comment!
Please enter your name here