យុទ្ធសាស្រ្តសង្គ្រាមដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ​ចិន របស់មហាបុរសចិន ម៉ៅ សេងទុង

0
788

នៅឆ្នាំ ១៩៣៩ ក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី២ បានចាប់ផ្តើមឆាបឆេះឡើង ប្រទេសចិនត្រូវបានបែកចែកជា ៣ផ្នែក។ មួយផ្នែកស្ថិតនៅខាងកើត ដោយមានការកាន់កាប់របស់ជប៉ុន ខាងលិច និងខាងត្បូងត្រូវបានកាន់កាប់ដោយពួករដ្ឋាភិបាលជាតិនិយម គួច មិញតាន់ ដែលដឹកនាំដោយលោក ជូរ កៃចៀក។ ចំណែកឯពួកគមុយនីស្ត គ្រប់គ្រងផ្នែកមួយតូចនៅខាងប៉ែកពាយព្យ។ ជាផ្លូវការ ការដឹកនាំរបស់ ជូរ កៃចៀក និងលោក ម៉ៅ សេងទុង គឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តនិងគ្នា ក៏ប៉ុន្តែមួយនេះធ្វើឡើងដោយសារតែកាលៈទេសៈបង្ខំតែប៉ុណ្ណោះ គឺដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងកងទ័ពរបស់ជប៉ុន ហើយវាក៏ជាសម្ព័ន្ធភាពដែលមានតែឈ្មោះផងដែរ តែតាមពិតជាក់ស្តែងខាងពួកជាតិនិយម និងពួកគមុយនីស្តគឺជាសត្រូវសុីសាច់ហុតឈាមនឹងគ្នា។

ដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរ សូមរីករាយតាមដាន និងស្តាប់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រចិនមួយនេះជាបន្តទៀត ដែលមានលោក សេង ឌីណា ជាអ្នកធ្វើការអធាធិប្បាយជូន៖

អត្ថបទដោយ៖ មនោ វិជ្ជា

ឆ្លើយ​តប​

Please enter your comment!
Please enter your name here